X

ONE III 72,5 kV, ONE III 123 kV - odłączniki napowietrzne
US 72,5 - 123 kV - uziemniki napowietrzne
RN 17,5 kV 400 A - rozłącznik napowietrzny
RW - rozłącznik wnętrzowy trójbiegunowy
RG3 - rozłącznik transformatorowy
OWEL - trójbiegunowy odłącznik wnętrzowy 3,3-36 kV
UWS-EL, UWA-EL - uziemniki wnętrzowe trójbiegunowe
PB-1, PB-2 - podstawy bezpiecznikowe
LP-1 - łącznik pomocniczy
NW2 3-A00-02 - blokada elektromagnetyczna