X

Kontaktronowy układ separacji szyny zasilającej

Zastosowanie:

Układ przeznaczony jest do odłączania szyny zasilającej VDC (trakcja) od układów pomiaru napięcia PBLDC (przekaźnik blokady łączeniowej napięcia stałego) oraz izolatora pomiarowego wsporczego.

W czasie prób eksploatacyjnych podstacji zasilających trakcje, istnieje konieczność wykonania prób na doziemienie. Ze względu na sposób działania przekaźników PBLDC i izolatorów pomiarowych wsporczych pomiędzy szynę zasilającą, a masę włączona jest na stałe rezystancja, która powoduje błędne wskazania w czasie prób na doziemienie. Kontaktronowy układ separacji szyny pozwala odłączyć szynę od układów pomiarowych w czasie prób. Sposób podłączenia układu został pokazany na rys. 1.

Rys. 1. - podłączenie kontaktronowego układu separacji szyny

Działanie:

Do odłączania szyny zasilającej od układów pomiarowych wykorzystany został przekaźnik kontaktronowy wysokonapięciowy o stykach normalnie zwartych (NC). Przy braku napięcia na cewce sterującej przekaźnika układ znajduje się w trybie „praca”. Przez zwarty styk kontaktronu napięcie z szyny zasilającej podawane jest na pomiarowy izolator wsporczy a z niego na układ PBLDC kontrolujący stan napięcia na szynie.

Podanie napięcia 24 VDC na cewkę (uwaga na polaryzację napięcia) powoduje rozłączenie styku kontaktronu i przejście układu w stan „próba”. W tej pozycji pomiar doziemienia nie jest obarczony błędem wynikającym z rezystancji izolatora pomiarowego i układu PBLDC. Napięcie 24VDC uzyskiwane jest poprzez załączenie zasilania przetwornicy 230VAC – 24VDC. 

Zmianę stanu „praca – próba” lub odwrotnie należy przeprowadzać przy braku napięcia na szynie zasilającej. Zastosowanie przekaźnika kontaktronowego wysokonapięciowego pozwala na stosowanie wysokich napięć przy próbach eksploatacyjnych.

Uwaga! Logika działania rozdzielnicy powinna zezwalać na podanie 24VDC na cewkę przekaźnika kontaktronowego tylko w czasie prób. Rozwarcie styku przekaźnika podczas normalnej pracy rozdzielni spowoduje nie wykrycie napięcia na szynie zasilającej przez PBLDC, co będzie skutkowało wydaniem zgody na zaziemienie rozdzielnicy.

Dane techniczne:

PARAMETR

WARTOŚĆ

napięcie zasilania cewki przekaźnika kontaktronowego

24 VDC

prąd pobierany przez cewkę przekaźnika

80 mA

wytrzymałość napięciowa rozwartych styków przekaźnika

17 kVDC

W skład zestawu wchodzi:

  • kontaktron wysokonapięciowy (napięcie cewki 24 VDC)
  • przetwornica 230 VAC – 24 VDC
  • izolator sygnalizacyjny wsporczy (przystosowany do współpracy z kontaktronem)
  • przekaźnik blokady łączeniowej PBLDC

RYSUNKI TECHNICZNE:

Przekaźnik kontaktronowy
Izolator pomiarowy wsporczy

ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Pobierz kartę katalogową:

Generuj kartę katalogową (beta):