X

MCL - WS - 01 - sygnalizator świetlny

RYSUNKI TECHNICZNE

Zastosowanie:

Sygnalizator świetlny typu MCL-WS-01 składa się z panelu czołowego i obudowy metalowej. Na panelu czołowym umieszczone są:

  • lampki neonowe sygnalizacyjne
  • gniazda kontrolne
  • śruby mocujące M4

Na obudowie w tylnej części sygnalizatora umieszczona są:

  • kostka przyłączeniowa
  • śruba uziemniająca M4

Sygnalizator do izolatorów wsporczych sygnalizacyjnych należy połączyć przewodem min. 0,5 mm

Przewód uziemiający należy podłączyć do śruby M4 w tylnej części obudowy. Gwarancją bezpiecznej i prawidłowej pracy sygnalizatora jest pewność połączeń elektrycznych a zwłaszcza jakość podłączenia przewodu uziemiającego.

Zastosowanie:

Wskaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do stałej i bezpiecznej sygnalizacji obecności napięcia na szynach prądowych w rozdzielnicach średniego napięcia.

Sygnalizacja obecności napięcia pomaga zapobiec omyłkowemu uziemieniu szyn pod napięciem. Wskaźnik przystosowany jest do współpracy z izolatorami pomiarowymi wyposażonymi w dzielniki pojemnościowe lub rezystancyjne.

Działanie:

Wskaźnik w sposób ciągły sygnalizuje obecność prądu w obwodach trzech wejść, do których podłącza się wyjścia z izolatorów pomiarowych. Zaciski obwodów wejściowych są umieszczone na ściance tylnej. Na płycie czołowej znajdują się gniazda bananowe połączone bezpośrednio z zaciskami wejściowymi na ściance tylnej.

Obok gniazd znajdują się sygnalizatory wskazujące obecność prądu w obwodach wejść. Czułość wskaźnika została tak dobrana aby jednoznacznie wskazywał obecność prądu w zakresie 30 do 150 mA.

Na indywidualne zamówienie wykonujemy wskaźniki o dowolnej czułości z zakresu 5 µA do 1mA.

Wymiary i mocowanie:

Wymiary całkowite bez zacisków bocznych: 72x72x94 mm, otwór montażowy w płycie: 68 x 68 mm. Mocowanie wskaźnika umożliwia umieszczenie go w płycie z której wystaje na zewnątrz 11 mm, maksymalna grubość płyty to 7 mm.

Generuj kartę katalogową (beta):