X

MCL - WS - 01 - wskaźnik sygnalizacyjny

Zastosowanie:

Sygnalizator świetlny typu MCL-WS-01 składa się z panelu czołowego i obudowy metalowej. Na panelu czołowym umieszczone są lampki neonowe sygnalizacyjne, gniazda kontrolne i śruby mocujące M4.

Na obudowie w tylnej części sygnalizatora umieszczona są: kostka przyłączeniowa i śruba uziemiająca M4.

Sygnalizator do izolatorów wsporczych sygnalizacyjnych należy połączyć przewodem min. 0,5 mmo wytrzymałości elektrycznej izolacji 750 V, łącząc odpowiednie fazy z odpowiednimi zaciskami kostki przyłączeniowej. Przewód uziemiający należy podłączyć do śruby M4 w tylnej części obudowy. Gwarancją bezpiecznej i prawidłowej pracy sygnalizatora jest pewność połączeń elektrycznych a zwłaszcza jakość podłączenia przewodu uziemiającego.

RYSUNKI TECHNICZNE:

ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Deklaracje zgodności:

Pobierz kartę katalogową:

Generuj kartę katalogową (beta):