X

MCL-WS-03 - wskaźnik syngalizacyjny

Zastosowanie:

Wskaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do stałej i bezpiecznej sygnalizacji obecności napięcia na szynach prądowych w rozdzielnicach średniego napięcia. 

Sygnalizacja obecności napięcia pomaga zapobiec omyłkowemu uziemieniu szyn pod napięciem. Wskaźnik przystosowany jest do współpracy z izolatorami pomiarowymi wyposażonymi w dzielniki pojemnościowe lub rezystancyjne.

Działanie:

Wskaźnik w sposób ciągły sygnalizuje obecność prądu w obwodach trzech wejść, do których podłącza się wyjścia z izolatorów pomiarowych. Zaciski obwodów wejściowych są umieszczone na ściance tylnej. Na płycie czołowej znajdują się gniazda bananowe połączone bezpośrednio z zaciskami wejściowymi na ściance tylnej. 

Obok gniazd znajdują się sygnalizatory wskazujące obecność prądu w obwodach wejść. Czułość wskaźnika została tak dobrana aby jednoznacznie wskazywał obecność prądu w zakresie 30 do 150 mA.

Na indywidualne zamówienie wykonujemy wskaźniki o dowolnej czułości z zakresu 5 µA do 1 mA.

Wymiary i mocowanie:

Wymiary całkowite bez zacisków bocznych: 72x72x94 mm, otwór montażowy w płycie: 68 x 68 mm. Mocowanie wskaźnika umożliwia umieszczenie go w płycie z której wystaje na zewnątrz 11 mm, maksymalna grubość płyty to 7 mm.

ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Deklaracje zgdoności:

Generuj kartę katalogową (beta):