X

MCL-WS-04 - wskaźnik sygnalizacyjny

Zastosowanie:

Wskaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do stałej i bezpiecznej sygnalizacji obecności napięć na szynach prądowych w rozdzielnicach średniego napięcia. Sygnalizacja obecności napięć pomaga zapobiec omyłkowemu zaziemieniu szyn pod napięciem. Wskaźnik przystosowany jest do współpracy z izolatorami pomiarowymi wyposażonymi w dzielniki pojemnościowe lub rezystancyjne.

Działanie:

Wskaźnik w sposób ciągły sygnalizuje obecność prądów w obwodach trzech wejść, do których podłącza się wyjścia z izolatorów pomiarowych. Podłączenie odbywa się przy pomocy gniazda konektorowego, umieszczonego na przewodzie (ok. 25 cm) wychodzącym ze wskaźnika. Na płycie czołowej umieszczone są gniazda bananowe (L1, L2, L3) połączone bezpośrednio z obwodami pomiarowymi. Obok gniazd znajdują się sygnalizatory LED wskazujące obecność prądów w obwodach pomiarowych. Przy spadku prądów do wartości bliskiej progowi zadziałania sygnalizator zaczyna migać (czym bliżej progu to wolniej). Sygnalizator gaśnie poniżej nastawionego progu. 

Wskaźnik współpracuje z izolatorami pomiarowymi o prądach wyjściowych do 500 µA, przy znamionowym napięciu sieci.

Wartość progu prądowego (prąd z wyjścia pomiarowego izolatora) ustawiana jest przy pomocy zwór dostępnych przez otwory w górnej części obudowy.

Parametry:

POZYCJA ZWORY WARTOŚĆ PROGOWA PRĄDU
1 10 µA
2 15 µA
3 25 µA
4 40 µA
5 60 µA
6 90 µA
7 110 µA

Nastawa fabryczna: 10 µA.

ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Deklaracje zgodności:

Generuj kartę katalogową (beta):