X

NRO 110 - napęd ręczny

Zastosowanie:

Napęd ręczny typu NRO 110 przeznaczony jest do zamykania i otwierania odłączników z uziemnikami napowietrznymi wysokiego napięcia, których kąt obrotu do przestawienia wynosi 192°. Napęd typu NRO 110 dedykowany jest dla jednobiegunowych uziemników punktu zerowego transformatora.

Zalety:

 • prosta budowa
 • skrócony czas trwania wyłączeń awaryjnych
 • niezawodność działania
 • 2000 cykli łączeniowych praktycznie
 • nie wymaga konserwacji
 • łącznik pomocniczy do obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych
 • dostosowany do potrzeb Polskiej energetyki
 • zabezpieczenie antykorozyjne obudowy poprzez wykonanie obudowy z blachy aluminiowej i malowanie

Zasada działania:

Manewrowanie napędem realizowane jest za pomocą dźwigni, która jest blokowana w krańcowych położeniach i zabezpieczana kłódką. W całej fazie działania napędu następuje działanie ruchu wału na łącznik pomocniczy, powodując otwarcie jego styków normalnie zwartych, a następnie w chwili uzyskania przez wał główny położenia krańcowego następuje zamknięcie styków normalnie otwartych.

Warunki pracy:

Napędy mogą być instalowanie w rozdzielniach napowietrznych w następujących warunkach otoczenia:

PARAMETR

WARTOŚĆ

temperatura

od 223 do 313 K (od-40 do +40°C)

wilgotność powietrza

do 100% przy temp.293 K (20°C)

wysokość nad poziomem morza

do 1000 m

prędkość wiatru

do 30 m/s

Dane techniczne:

PARAMETR

WARTOŚĆ

moment znamionowy:

 • blokada elektromagnetyczna
 • grzejnik
 • grzejnik
 • blokada elektromagnetyczna
 • grzejnik
 • 350 Nm
 • 230 VAC / 220 VDC
 • 230 VAC/ 220 VDC
 • 25 W
 • 220 VAC/ 220 VDC
 • 25 W

kąt obrotu wału głównego

do 192°

znamionowa zdolność łączeniowa łącznika pomocniczego

 • AC 230V;5A
 • DC 220V;0,25A

stopień ochrony obudowy

IP 54

masa napędu silnikowego

32 kg

znamionowa trwałość mechaniczna

2000 cykli

Generuj kartę katalogową (beta):