X

Napęd ręczny napowietrzny NRO 110

Zastosowanie:

Napęd ręczny typu NRO 110 przeznaczony jest do zamykania i otwierania odłączników z uziemnikami napowietrznymi wysokiego napięcia, których kąt obrotu do przestawienia wynosi 192°. Napęd typu NRO 110 dedykowany jest dla jednobiegunowych uziemników punktu zerowego transformatora.

Zalety:

  • prosta budowa
  • skrócony czas trwania wyłączeń awaryjnych
  • niezawodność działania
  • 2000 cykli łączeniowych
  • nie wymaga konserwacji
  • łącznik pomocniczy do obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych
  • dostosowany do potrzeb Polskiej Energetyki
  • zabezpieczenie antykorozyjne obudowy poprzez zastosowanie blachy aluminiowej i malowanie

Dane techniczne:

Moment znamionowy 350 Nm
Kąt obrotu wału głównego do 192°
Napięcie blokady 230 VAC / 220 VDC
Napięcie grzałki 230 VAC / 220 VDC
Moc grzałki 25 W
Znamionowa zdolność łączeniowa łącznika pomocniczego AC 230 V; 5 A | DC 220 V; 0,25 A
Stopień ochrony obudowy IP 54
Znamionowa trwałość mechaniczna 2000 cykli
Waga napędu 28 kg

Warunki pracy:

Napędy mogą być instalowanie w rozdzielniach napowietrznych w następujących warunkach otoczenia:

Temperatura od 223 do 313 K (od-40 do +40°C)
Wilgotność powietrza do 100% przy 20°C
Wysokość nad poziomem morza do 1000 m
Prędkość wiatru do 30 m/s

Działanie:

Manewrowanie napędem realizowane jest za pomocą dźwigni, która jest blokowana w krańcowych położeniach i zabezpieczana kłódką. W całej fazie działania napędu następuje działanie ruchu wału na łącznik pomocniczy, powodując otwarcie jego styków normalnie zwartych, a następnie w chwili uzyskania przez wał główny położenia krańcowego następuje zamknięcie styków normalnie otwartych.

Rysunki techniczne:

Wymiary NRO 110

Deklaracja zgodności:

Pobierz kartę katalogową:

Generuj kartę katalogową (beta):