X

PBLDC - przekaźnik blokady łączeniowej prądu stałego

Zastosowanie:

Przekaźnik PBLDC przeznaczony jest do ciągłej kontroli napięcia na szynie zasilającej w podstacjach tramwajowych, trolejbusowych itp, gdzie zasilanie trakcji wynosi znamionowo 600 VDC. Układ współpracując z cewką blokującą uziemnika uniemożliwia zaziemienie szyny jeśli napięcie na niej nie spadnie poniżej określonego progu (próg ustawiony fabrycznie). Pomiar napięcia odbywa się przy współpracy z izolatorem wsporczym wyposażonym w dzielnik rezystancyjny. Przekaźnij PBLDC współpracuje z izolatorem o rezystancji 1,5 MOHM.

Budowa:

Moduł PBLDC wykonany jest w obudowie tablicowej 72x72x63 mm (tworzywo-noryl), do zamontowania na drzwiach rozdzielicy. Przyłączenie sygnałów do przekaźnika odbywa się za pośrednictwem listew zaciskowych windowych umieszczonych na tylnej ściance modułu. Elementem wyjściowym układu jest przekaźnik dwutorowy ze stykami przełącznymi. Na płycie czołowej umieszczone są diody LED odzwierciedlające stan przekaźnika:

 • LED zielony
 • LED czerwony
 • LED pomarańczowy

Obudowa:

Obudowa tablicowa, 72x72x63 mm (noryl) do montażu na drzwiach.

 • max. grubość ścianki mont.: 7 mm
 • otwór montażowy: 68 x 68 mm
 • głębokość z listwami zaciskowymi: 95 mm
 • wysokość ponad drzwi: 8 mm

Zasada działania:

Do wejścia pomiarowego LDC doprowadzany jest sygnał z izolatora wsporczego z dzielnikiem resystancyjnym. Do NDC podłączany jest ujemny biegun mierzonego napięcia. Jeżeli na szynie zasilającej jest napięcie wyższe niż progowe (U>60 VDC) to:

 • przekaźnik wyjściowy jest w stanie odwzbudzonym (zwarte styki P2-P3 oraz P5-P4)
 • świeci LED czerwony (brak zezwolenia)

Jeżeli na szynie zasilającej jest napięcie niższe niż progowe (U<60 VDC) to:

 • przekaźnik wyjściowy jest w stanie wzbudzenia (zwarte styki P2-P1 oraz P5-P6)
 • świeci LED zielony (zezwolenie)

Dioda pomarańczowa (LDC) sygnalizuje obecność napięcia na szynie zasilającej. Przy obniżaniu się napięcia częstotliwość błysków tej diody maleje. Pojedyncze mogą występować również poniżej napięcia progowego, co świadczy o resztkowym napięciu na szynie (mniejszym niż progowe, jeżeli przekaźnik przeszedł w stan zezwolenie na zaziemienie).

Do prawidłowej pracy PBLDC wymagane jest podanie na zaciski L+; N- napięcia pomocniczego. Brak napięcia pomocniczego powoduje przejście układu w stan –brak zezwolenia-, na płycie czołowej nie świeci się żadna dioda LED.

Dane techniczne:

PARAMETR

WARTOŚĆ

znamionowy prąd obciążenia styków przekaźnika wyjściowego

kat. AC1-8A/VAC; DC-8 A/24 VDC

napięcie pomocnicze

90 ÷ 280 VAC, 80 ÷ 300 VAC

pobór mocy

 < 3W

próg napięciowy

60 VDC (przy R izolatora 1, < 1s5 Ω, Un=600 VDC)

czas odpowiedzi na zanik lub pojawienie się napięcia na szynie

 < 1 s.

Wykonanie przekaźnika o innych parametrach technicznych jest możliwe po uzgodnieniu z poducentem.

RYSUNKI TECHNICZNE:

ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Deklaracje zgodności:

Pobierz kartę katalogową:

Generuj kartę katalogową (beta):