X

PBL - ZRO - przekaźnik blokady łączeniowej

Przekaźnik blokady łączeniowej (PBL) przeznaczony jest do stałej i bezpiecznej kontroli obecności napięcia na szynach prądowych w rozdzielnicach średniego napięcia. Kontrola napięcia zapobiega omyłkowemu uziemieniu szyn pod napięciem. Przekaźnik przystosowany jest do współpracy z izolatorami pomiarowymi wyposażonymi w dzielniki pojemnościowe lub rezystancyjne.

Przekaźnik może zasilać cewkę blokującą załączenie uziemnika, uniemożliwiając zamknięcie uziemnika w przypadku obecności napięcia na jego stykach.

Zasada działania:

Przekaźnik w sposób ciągły mierzy prądy w obwodach trzech wejść (L1-N1; L2-N2; L3-N3) do których podłącza się wyjścia z izolatorów pomiarowych. Załączenie styków przekaźnika -zezwolenie- następuje tylko w przypadku braku prądów w obwodach wejściowych (prądy poniżej progu) i naciśnięciu przycisku -odblokowanie- (aktywacja przekaźnika na ok 30 sekund).

Zaciski obwodów wejściowych są umieszczone na ściance tylnej. Do poprawnego działania przekaźnika potrzebne jest pomocnicze napięcie zasilające, które należy podłączyć do zacisków na ściance tylnej (L+, N-).

Na płycie czołowej znajdują się gniazda bananowe połączone bezpośrednio z zaciskami wejściowymi na ściance tylnej. Obok gniazd znajdują się sygnalizatory wskazujące obecność prądu w obwodach wejść. Po lewej stronie płyty czołowej znajdują się dwie kontrolki sygnalizacyjne: czerwona - brak zezwolenia- sygnalizująca przepływ prądu w obwodach wejść oraz zielona -zezwolenie- sygnalizująca brak przepływu prądu. W przypadku obecności napięć na liniach (L1-3) styki są w stanie -brak zezwolenia- (zwarte P2-P3 i P4-P5, przekaźnik w stanie spoczynku). W przypadku braku napięć na liniach i wciśnięciu przycisku -odblokowanie- styki przechodzą w stan -zezwolenie- (zwarte styki P1-P2, P4-P5) (przekaźnik wzbudzony) na około 30 sekund. W tym czasie podświetlony jest przycisk -odblokowanie.

RYSUNKI TECHNICZNE

Generuj kartę katalogową (beta):