X

PBL - przekaźnik blokady łączeniowej

Zastosowanie:

Przekaźnik blokady łączeniowej (PBL) przeznaczony jest do stałej i bezpiecznej kontroli obecności napięcia na szynach prądowych w rozdzielnicach średniego napięcia. Kontrola napięcia zapobiega omyłkowemu uziemieniu szyn pod napięciem. Przekaźnik przystosowany jest do współpracy z izolatorami pomiarowymi wyposażonymi w dzielniki pojemnościowe lub rezystancyjne. Przekaźnik może zasilać cewkę blokującą załączenie uziemnika, uniemożliwiając zamknięcie uziemnika w przypadku obecności napięcia na jego stykach. Przekaźnik w sposób ciągły mierzy prądy w obwodach trzech wejść (L1-N1; L2-N2; L3-N3) do których podłącza się wyjścia z izolatorów pomiarowych. Załączenie styków przekaźnika -zezwolenie- następuje tylko w przypadku braku prądów w obwodach wejściowych (prądy poniżej progu). Zaciski obwodów wejściowych są umieszczone na ściance tylnej. Do poprawnego działania przekaźnika potrzebne jest pomocnicze napięcie zasilające, które należy podłączyć do zacisków na ściance tylnej (L+, N-). Na płycie czołowej znajdują się gniazda bananowe połączone bezpośrednio z zaciskami wejściowymi na ściance tylnej. Obok gniazd znajdują się niezależne od napięcia pomocniczego sygnalizatory wskazujące obecność prądu w obwodach wejść. 

Po lewej stronie płyty czołowej znajdują się dwie kontrolki sygnalizacyjne: czerwona - brak zezwolenia- sygnalizująca przepływ prądu w obwodach wejść oraz zielona -zezwolenie- sygnalizująca brak przepływu prądu. Kontrolki są bezpośrednim odwzorowaniem położenia styków przekaźnika. W przypadku obecności napięć na liniach (L1-3) styki są w stanie -brak zezwolenia- (zwarte P2-P3 i P4-P5, przekaźnik w stanie spoczynku). W przypadku braku napięć na liniach, styki przechodzą w stan -zezwolenie- (zwarte styki P1- P2 i P4-P5, przekaźnik wzbudzony).

Podstawowa konfiguracja:

element wykonawczy P- 250 VAC, 24 VDC, 8 A, 2P
czułość wejścia 60 µA- średnio czuły
napięcie zasilania pomoc. AC- 115/230 VAC, DC- 115/230 VDC, AC2- 24/12 VAC, DC2- 24 VDC
logika zezwolenia: 1F- reakcja na jedną lub kilka faz, 3F- reakcja na 3 fazy jednocześnie

Rysunki techniczne:

ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Deklaracje zgodności:

PBL

Generuj kartę katalogową (beta):