X

PWNS 2/6 - przełącznik wnętrzowy z napędem silnikowym

Zastosowanie:

Przełącznik wnętrzowy z napędem silnikowym przeznaczony jest do przełączania obwodów elektrycznych bez obciążenia. Jest to aparat trójbiegunowy stosowany w rozdzielnicach średniego napięcia do załączania, przełączania lub uziemiania obwodów elektrycznych. 

Operacje łączeniowe wykonywane są za pomocą napędu silnikowego nabudowanego na aparacie. Odwzorowanie pozycji aparatu odbywa się za pomocą styków pomocniczych (co najmniej 2NO+2NC).

Zalety:

  • duży prąd zwarciowy
  • styki pokryte srebrem
  • wysoka wytrzymałość
  • niewielkie wymiary gabarytowe

Budowa:

Przełącznik wnętrzowy z napędem silnikowym typu PWNS posiada konstrukcję sieczną. Tor prądowy składa się z trzech styków stałych oraz styku ruchomego i przymocowany jest do czterech izolatorów wsporczych w kształcie płyt. Styki ruchome spięte są za pomocą cięgien z wałem napędowym. Aparat manewrowany jest za pomocą napędu elektrycznego lub ręcznego. Cały układ stykowy jest pokryty srebrem, co ułatwia przepływ prądów zwarciowych. 

Dane techniczne:

  PWNS 2/8
PRĄD ZNAMIONOWY 800 A
TRWAŁOŚĆ PRZEŁĄCZEŃ 20 000 przeł.
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 2 kV
PRĄD ZWARCIOWY 25 kA
CZAS TRWANIA ZWARCIA 1 s.
MAX. NAPIĘCIE SZCZYTOWE MIĘDZYFAZOWE 2 kV
NAPIĘCIE IZOLACJI PODSTAWOWEJ 3 kV
NAPIĘCIE STEROWANIA SILNIKA 24 V DC
STYKI POMOCNICZE 2 NO + 2NC
MASA ~ 15 kg

 

Rysunki techniczne:

Układ połączeń i oznaczeń:

Wykaz styków stałych i ruchomych oraz oznaczeń przyłączy:

ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Pobierz kartę katalogową:

Generuj kartę katalogową (beta):