X

RN 17,5 kV 400 A - rozłącznik napowietrzny

Zastosowanie:

Trójbiegunowy rozłącznik napowietrzny typu RN 17,5/400 przeznaczony jest do:

 • przewodzenia prądów ciągłych i zwarciowych,
 • dokonywania czynności łączeniowych w zakresie prądów nieprzekraczających znamionowej wartości prądów wyłączalnych i załączalnych w energetycznych sieciach napowietrznych SN.

W stanie otwarcia rozłącznik umożliwia uzyskanie widocznej i bezpiecznej przerwy izolacyjnej.

Charakterystka techniczna:

Rozłącznik jest aparatem elektrycznym składającym się z trzech jednobiegunowych segmentów zamontowanych na wspólnych belkach. Dzięki dźwigni rozłącznika istnieje możliwość otwierania i zamykania aparatów jednocześnie dla trzech faz. Elementami gaszącymi łuk są sprężyste styki opalne zamontowane na biegunach rozłącznika. Szyny i zestyki ruchome odłączników są pokryte powłoką srebra, zaś części stalowe cynkowane ogniowo.

Zalety:

 • niewielkie wymiary i waga aparatu
 • duży prąd znamionowy
 • zwarta budowa
 • wysoka trwałość mechaniczna
 • niezawodność

Dane techniczne:

PARAMETR

WARTOŚĆ

napięcie znamionowe/prąd znamionowy

17,5 kV

prąd znamionowy ciągły

400 A

prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany rozłącznika i uziemnika

16 kA

czas znamionowy trwania zwarcia

1 s.

prąd znamionowy wyłączalny o obwodzie o małej indukcyjności przy napięciu 17,5 kV/liczba cykli łączeniowych

16 A/100

prąd wyłączalny w sieci pierścieniowej

16 A

prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy rozłącznika

5 kV

klasa trwałości mechanicznej

M2

trwałość mechaniczna:

 • łącznika z napędem ręcznym
 • łącznika z napędem silnikowym
 • styku opalanego
 • 2000 cykli
 • 1000 cykli
 • 1000 cykli

dopuszczalne oblodzenie

10 mm

temperatura pracy

-40°C do +40°C

kąt obrotu wału głównego

do 192°

masa rozłącznika

39 kg

RYSUNKI TECHNICZNE:

ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Deklaracje zgodności:

Pobierz kartę katalogową:

Generuj kartę katalogową (beta):