X

Rezystor próby linii drutowy

Typ rezystora:

RD/40A/12s./3,3kV/80R.

Zastosowanie:

Rezystor przeznaczony jest do instalowania w urządzeniach trakcyjnych o napięciu do 3,3 kV.

Parametry:

PARAMETR

WARTOŚĆ

znamionowe napięcie pracy

3,3 kV

znamionowe napięcie izolacji doziemnej

18,5 kV / 1 min.

znamionowy prąd pracy

40 A

wytrzymałość cieplna rezystora przy znamionowym prądzie pracy

12 s.

znamionowa rezystancja

80Ω ±5%

stopień ochrony

IP00

rodzaj chłodzenia

naturalne

wykonanie

wnętrzowe

Zgodność z normami:

 • PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV
 • PN-EN 60071-1 Koordynacja izolacji: Część 1: Definicja zasady i reguły
 • PN-EN 60071-2 Koordynacja izolacji, Przewodnik stosowania

Badania jakości:

 • oględziny
 • pomiar rezystancji
 • badanie izolacji na przebicie napięciem probierczym 18,5 kV/1min., 50Hz

Warunki pracy:

 • praca dorywcza
 • chłodzenie naturalne
 • praca wewnątrz pomieszczeń
 • praca w atmosferze nie zawierającej gazów i mieszanek wybuchowych oraz oparów żrących
 • temperatura otoczenia: najniższa długotrwała -30°C, najwyższa 24 - godzinna 30°C, najwyższa krótkotrwała 55°C
 • wilgotność względna do 95 % przy temperaturze +22°C (293 K)
 • wysokość instalowania nie większa niż 1000 m n.p.m.

Budowa:

Rezystor zbudowany jest jak na poniższym rysunku. Elementy oporowe wykonane z drutu oporowego fechralowego (FeCrAl) zwiniętego eliptycznie i umieszczonego na izolowanym rdzeniu. Rezystor składa się z 5 elementów oporowych połączonych szeregowo, zamocowanych na metalowej ramie. Rama rezystora umieszczona na izolatorach wsporczych żywicznych zapewniających dodatkowy stopień izolacji.

RYSUNKI TECHNICZNE:

ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Generuj kartę katalogową (beta):