X

Rezystory cementowane

Zastosowanie:

Rezystory RC są najbardziej podstawową konstrukcją rezystorów drutowych i tasiemkowych stosowanych głównie jako rezystory hamowania, mocy i rezystory obciążające o mocach w zakresie od 300 W do 10000 W. Przeznaczone są głównie do zastosowań wnętrzowych.

Parametry:

PARAMETR

WARTOŚĆ

zakres mocy ciągłych

300W – 10 000 W

zakres prądów ciągłych

RC1: 0,4 A – 15 A; RC2: 0,4 A – 30 A; RC4: 0,4 A - 60 A

zakres rezystancji

wynikająca z mocy i prądu pracy

napięcie pracy

Do 1000 V AC/DC

napięcie wytrzymywane izolacji

2500 VAC / 1min.

temperatura min. / max. otoczenia

-5°C / 55°C

warunki instalacji rezystora

instalować wewnątrz pomieszczeń w miejscach gdzie jest zapewniona wymiana powietrza

stopień ochrony

IP00 – IP20 (dla aplikacji specjalnych IP23)

temperatura powierzchni tuby rezystora dla pracy ciągłej

390°C ±15°C

Budowa:

Konstrukcja rezystorów RC składa się z ceramicznego wałka na który jest nawinięty w zależności od obciążenia, drut lub tasiemka oporowa. Całość jest pokryta specjalną masą glinkową odporną na wysokie temperatury. Zaletą zastosowanej masy jest brak dymienia przy pierwszym użyciu.

Warunki pracy:

 • praca ciągła, cykliczna, impulsowa
 • praca na wewnątrz pomieszczeń
 • praca w atmosferze nie zawierającej gazów i mieszanek wybuchowych oraz oparów żrących
 • temperatura otoczenia: najniższa długotrwała -5°C, najwyższa 24 - godzinna 30°C, najwyższa krótkotrwała 55°C
 • wilgotność względna do 95 % przy temperaturze +22°C (293 K)
 • wysokość instalowania nie większa niż 1000m n.p.m.

Zgodność z normami:

 • PN-EN 60947-1: Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, Cz. 1: Postanowienia ogólne
 • PN83-H92336: Taśmy ze stali i stopów niklu o wysokiej oporności elektrycznej
 • PN-EN 60071-1: Koordynacja izolacji: Część 1: Definicja zasady i reguły
 • PN-EN 60529: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Rezystory RC1: zakres mocy 300 W – 2500 W dla prądów 0,4 A – 15 A:

Rezystory RC2: zakres mocy 600 W – 5000 W dla prądów 0,4 A – 30 A:

MOC[W]

Rmax. [Ω]

Rmin. [kΩ]

D

L

L1

L2

H

H1

H2

B

P

P2

P3

P3

600

0,7

3,3

50

160

220

190

70

100

120

125

200

80

65

50

800

1,0

4,5

50

200

260

230

70

100

120

125

200

80

65

50

1000

1,2

5,6

50

230

290

260

70

100

120

125

200

80

65

50

1200

1,5

6,7

50

280

340

310

70

100

120

125

200

80

65

50

1400

1,7

7,8

50

320

380

350

70

100

120

125

200

80

65

50

1600

2,0

9,0

70

300

360

330

100

130

155

165

250

80

90

50

2000

2,4

11,0

70

300

360

330

100

130

155

165

250

80

90

50

2500

3,1

14,0

70

360

420

390

100

130

155

165

250

80

90

50

3000

3,7

16,8

70

410

470

440

100

130

155

165

250

80

90

50

4000

4,9

22,0

70

600

660

630

100

130

155

165

250

80

90

50

5000W

6,1Ω

28,0kΩ

70

600

660

630

100

130

155

165

250

80

90

50

Rezystory RC4: zakres mocy 1200 W – 10000 W dla prądów 0,4 A – 60 A:

MOC[W]

Rmax. [Ω]

Rmin. [kΩ]

D

L

L1

L2

H

H1

H2

B

P

P2

P3

P3

1200

0,4

6,7

50

160

220

190

190

190

80

65

50

80

65

50

1600

0,5

9,0

50

200

260

230

190

190

80

65

50

80

65

50

2000

0,6

11,2

50

230

290

260

190

190

80

65

50

80

65

50

2400

0,7

13,5

50

280

340

310

190

190

80

65

50

80

65

50

2800

0,9

15,7

50

320

380

350

190

190

80

65

50

80

65

50

3600

1,0

18,0

70

300

360

330

260

230

80

90

50

80

90

50

4000

1,2

22,5

70

300

360

330

260

230

80

90

50

80

90

50

5000

1,5

28,0

70

360

420

390

260

230

80

90

50

80

90

50

6000

1,8

33,7

70

410

470

440

260

230

80

90

50

80

90

50

8000

2,4

45,0

70

600

660

630

260

230

80

90

50

80

90

50

10000

3,1

56,2

70

600

660

630

260

230

80

90

50

80

90

50

Oznaczenie:

Przykłady:

 • RC1 / 1500W / 20R – rezystor IP00 o mocy 1500 W i rezystancji 20 Ω
 • RC2 / 2000W / 3,5R / D – rezystor IP20 o mocy 2000 W i rezystancji 3,5 Ω, podłączenie kabli poprzez dławik w obudowie
 • RC4 / 4000W / 30R / P / T – rezystor IP20 o mocy 4000 W i rezystancji 30 Ω, podłączenie kabli do puszki przyłączeniowej, rezystor posiada zabezpieczenie termiczne (T)

Dobór mocy rezystora – praca ciągła:

Rezystory RC są wykonywane w ten sposób, by najgorętszy punkt rezystora nie nagrzewał się do temperatury wyższej niż 400°C. W przypadku wymagania niższej temperatury najgorętszego punktu rezystora, należy zwiększyć moc dobieranego rezystora - 390°C = Pn; 350°C = 1,3Pn. Rezystor osiąga swoją maksymalną temperaturę 30 min. obciążenia ciągłego znamionową mocą Pn. 90 procent tej temperatury jest już jednak osiągana po ok. 20 min. nieprzerwanej pracy. Rezystor przeciążony – obciążony mocą dwukrotnie większą od znamionowej osiąga temperaturę 650°C, natomiast nie następuje jego trwałe uszkodzenie.Rezystor może pracować również w cyklu przerywanym. Może wtedy okresowo być obciążany mocą wyższą od znamionowej. Sposób doboru mocy rezystora do pracy cyklicznej przedstawiają poniższe tabele.

Przyrost temperatury rezystora w czasie, przy obciążeniu znamionową mocą Pn
Dobór mocy rezystora przy pracy cyklicznej

Przykład 1:

Rezystor pracuje cyklicznie przez 10 s., następnie ma 40 s. przerwy.

 • czas załączenia Tz=10 s.
 • czas cyklu Tc = 10 s. + 40 s. = 50 s.

Rodzaj pracy rezystora = (10/50)*100% = 20%. Na powyższym wykresie odnajdujemy krzywą dla 20% i odczytujemy wartość Pn dla czasu cyklu 50 s. W tym przypadku będzie to około 3,25 Pn . Oznacza to, że przykładowo rezystor o mocy 1000 W może w takim cyklu być obciążony mocą 3250 W. 

Pasujący rezystor: RC4/3600W/xxR. (rezystancja jak wyliczona lub podana przez producenta napędu).

 

Przykład 2:

Rezystor ma pracować jako rezystor hamowania do silnika 10 kW. Hamowanie będzie trwało 10 s., natomiast przerwa pomiędzy hamowaniami 3 min. (180 s.). Maszyna jest jednak tak skonstruowana, że mogą nastąpić 2 hamowania bezpośrednio po sobie, gdyby przy starcie okazało się, że coś błędnie pracuje. W takim przypadku przyjmujemy podwójny czas hamowania 10 s. + 10 s. = 20 s., oraz założoną przerwę 180 s.

Rodzaj pracy = (20/180)*100% = 11,1%. Czas cyklu Tc = 20 s. + 180 s. = 200 s. Na wykresie szukamy możliwego przebiegu krzywej 11% (będzie to trochę poniżej krzywej 10%), oraz wartości Pn dla czasu cyklu 200 s. W tym przypadku można przyjąć 3,5 Pn Oznacza to, że silnik o mocy 10 kW może być w takim cyklu wyhamowywany przez rezystor o 3,5 razy mniejszej mocy. 

Pasujący rezystor: RC2/3000W/xxR lub RC4/3200W/xxR (rezystancja jak wyliczona lub podana przez producenta napędu)

UWAGA:

Jeżeli czas przerwy pomiędzy hamowaniami jest dłuższy niż 30 min, wtedy pracę należy potraktować jako impulsową.

Dobór mocy rezystora przy pracy impulsowej:

Praca impulsowa jest wtedy gdy rezystor jest chwilowo przeciążony mocą wyższą od znamionowej i następny impuls następuje po całkowitym ostygnięciu rezystora, czyli nie wcześniej niż po ok. 20 min. Do prawidłowego doboru mocy rezystora należy określić czas trwania impulsu. Następnie korzystając z wykresu odczytuje się wartość przeciążeniową mocy Pn dla danego czasu. 

Przykład:

Rezystor będzie obciążany przez 10 s. mocą 10 kW. Z wykresu odczytujemy: dla 10 s moc przeciążeniowa = 7,5 Pn, czyli 10 kW / 7,5 = 1,33 kW – rezystor o takiej mocy jest w stanie przyjąć takie przeciążenie. 

Pasujący rezystor: RC2/1400W/xxR (rezystancja jak wyliczona lub podana przez producenta napędu).

ZPAEiI ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Generuj kartę katalogową (beta):