X

Trójbiegunowy rozłącznik RW 12 / 24 / 42 kV

Zastosowanie:

Rozłączniki wnętrzowe typu RW i zestaw rozłączników z bezpiecznikami typu RWB stosuje się w rozdzielniach wnętrzowych na napięcie od 7,2 do 42 kV. Przeznaczone są do załączania i  wyłączania prądów nieprzekraczających ich znamionowego prądu ciągłego.

Rozłączniki z bezpiecznikami typu RWB dzięki współpracy z wkładkami bezpiecznikowymi mają zdolność wyłączania prądów zwarciowych. W stanie otwarcia rozłączniki stwarzają bezpieczną przerwę izolacyjną w powietrzu, przez co spełniają wymagania norm dla rozłączników.

Budowa i zasada działania:

Rozłączniki typu RW są urządzeniami trójbiegunowymi o siecznym ruchu noży toru prądowego i modułowej budowie. W prosty sposób można wyposażyć wersję podstawową w uziemnik górny lub dolny. Styki stałe wykonane są z miedzianego płaskownika i pokryte warstwą srebra. Wysokie parametry łączeniowe są wynikiem sprzężenia toru głównego ze stykiem opalanym. Otwieranie i zamykanie styków opalnych jest opóźnione w stosunku do styków głównych (ruchomych). Podczas procesu wyłączania gaszenie łuku następuje na styku opalnym na skutek wydmuchu przez dyszę strumienia powietrza sprężonego samoczynnie w trakcie otwierania, połączone metodą szybkiego rozciągania łuku. Prędkość zamykania i otwierania rozłącznika jest niezależna od szybkości działania obsługi. Przy zamykaniu zapewnia to mechanizm skokowy, a przy otwieraniu mechanizm zasobnikowo-sprężynowy. Zbrojenie mechanizmu skokowego i zasobnikowego dokonuje się za pomocą napędu silnikowego lub napędu ręcznego, po czym oba mechanizmy są zbrojone jednocześnie w trakcie czynności zamykania. Rozłączniki RW mogą być napędzane napędami ręcznymi NR1-01, NRWO-4, NR-3 oraz napędami silnikowymi NS-EL 30-03, NSP 30-04.

Zalety:

 • modułowa budowa
 • możliwość zabudowy napędów o ruchu posuwistym i obrotowym cięgna
 • możliwość wyboru zabudowy strony napędu (lewa – prawa)
 • współpraca z napędami silnikowymi typu NS-EL 30-03, NSP 30-04 i ręcznymi NR1-01, NRWO-4, NR-3
 • niezawodność działania
 • wysokie parametry techniczne
 • możliwość wyposażenia rozłącznika w izolatory reaktancyjne 12; 17,5; 24 kV, wyzwalacz elektromagnetyczny 12; 17,5; 24 kV, 42 kV, wyzwalacz elektromagnetyczny 24; 48; 110; 220 V AC/DC, łączniki pomocnicze odwzorowujące pozycję aparatu

Dane techniczne:

 

PARAMETR

RW/RWB-12

RW/RWB-24

1

znamionowe napięcie robocze

12 kV

24 kV

2

częstotliwość znamionowa

50 Hz

50Hz

3

znamionowy prąd ciągły

630 A

630 A

4

robocza zdolność łączeniowa:

 • w obwodzie o małej indukcyjności
 • w obwodzie sieci pierścieniowej
 • ładowania kabli i linii napowietrznych
 • nieobciążonych transformatorów małej mocy
 • 630 A
 • 630A
 • 50A
 • 1250 kVA
 • 630A
 • 630A
 • 25A
 • 1250 kVA

5

max. wielkość wkładki bezpiecznikowej

200 A

200 A

6

prąd znamionowy załączalny zwarciowy

63 kA

50 kA

7

prąd szczytowy wytrzymywany

63 kA

50 kA

8

prąd zwarciowy wytrzymywany 3 s.

25 kA

25 kA

9

rezystancja toru prądowego

60 μΩ

65 μΩ

10

napięcie probiercze (50 Hz) dla izolacji:

 • doziemnej i międzybiegunowej
 • międzyzaciskowej
 • 28 kV / 42 GOST
 • 35 kV
 • 50 kV
 • 60 kV

11

udar. napięcie probiercze dla izolacji:

 • doziemnej i międzybiegunowej
 • międzyzaciskowej
 • 75 kV
 • 85 kV
 • 125 kV
 • 145kV

12

masa rozłącznika:

 • bez uziemnika
 • z uziemnikiem
 • zestaw rozłącznika z bezpiecznikami
 • 26 kg
 • 30 kg
 • 37 kg
 • 36 kg
 • 40 kg
 • 47 kg

13

trwałość mechaniczna

2000 cykli

2000 cykli

 

RYSUNKI TECHNICZNE:

Wymiary rozłącznika RW 12 kV
Wymiary rozłącznika RW 12 kV z uziemnikiem dolnym (UD)
Wymiary rozłącznika RW 12 kV z bezpiecznikami (RWB)
Wymiary rozłącznika RW 24 kV
Wymiary rozłącznika RW 24 kV z uziemnikiem dolnym (UD)
Wymiary rozłącznika RW 24 kV z bezpiecznikami (RWB)

ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Deklaracje zgodności:

Formularz zamówień:

Instrukcja montażu i eksploatacji:

Pobierz kartę katalogową:

Generuj kartę katalogową (beta):