X

UF001 - uzgadniacz faz

Zastosowanie:

Uzgadniacz faz przystosowany jest do współpracy ze wskaźnikami napięcia oraz przekaźnikami blokady łączeniowej i może być stosowany do wskazywania wzajemnych zależności fazowych pomiędzy punktami przyłączeniowymi dwóch układów wskazujących obecność napięcia roboczego zainstalowanych w rozdzielnicach średniego napięcia. Uzgadniacz faz może być również wykorzystywany jako dodatkowy przenośny wskaźnik napięcia.

Przystosowany jest on do współpracy z VPIS, w skład których wchodzą izolatory reaktancyjne lub rezystancyjne o prądach wyjściowych od 50 do 500 μA przy znamionowym napięciu sieci. Elementem optycznym sygnalizującym niezgodność faz (obecność napięcia) jest dioda elektroluminescencyjna. W przypadku zgodności faz dioda nie świeci. Uzgadniacz faz wyposażony jest w przewody połączeniowe o długości 1 m. zakończone we wtyczki o średnicy 4 mm.

Uzgadniacz faz UF001 przystosowany jest do współpracy z przekaźnikiem blokady łączeniowej PBL produkcji ELTOM, który jest przystosowany do współpracy z izolatorami pomiarowymi wyposażonymi w dzielniki pojemnościowe lub rezystancyjne.

Norma PN-EN 61958:2002 odnośnie jednoznaczności wskazań uzgadniaczy faz przyłączonych do VPIS (układów złożonych z izolatorów reaktancyjnych (rezystancyjnych) i wskaźników napięcia) wymaga, aby w układach trójfazowych:

 • wskazanie związane ze stanem „niezgodność faz” powinno się pojawiać, jeżeli przesunięcie fazowe między napięciami fazowymi przekracza 300
 • wskazanie związane ze stanem „zgodność faz” powinno się pojawiać, jeżeli przesunięcie fazowe między napięciami fazowymi nie przekracza 100

Powyższe warunki mają być spełnione dla roboczych napięć fazowych w zakresie Un/ 3 ±8%.

Dane techniczne:

Współpracuje z układami wskazującymi obecność napięcia (VPIS) wyposażonymi w:

 • wskaźniki napięcia: WS01, WS03
 • przekaźniki blokady łączeniowej: PBL
 • izolatory reaktancyjne o prądach wyjściowych (przy napięciu znamionowym sieci Un): 50...500 μA

PARAMETR

WARTOŚĆ

wartość progowa prądu wskazującego brak zgodności faz

8...90 μA ±10% | w podzakresach 8; 10; 18; 32; 50; 90 μA

nastawienie fabryczne - pozycja zworki

Poz.1 (8μA)

temperatura otoczenia

 • magazynowanie i transport
 • praca
 • -25 - +70°C
 • -10 - +55°C

obudowa

tworzywo sztuczne

stopień ochrony

IP40

Zgodność z normami:

 • PN-EN 50082-2:1997
 • PN-EN 50263:2002(U)
 • PN-EN 61000-4-2:1999
 • PN-EN 61000-4-4:1999
 • PN-EN 61000-4-5:1998

Obsługa:

Uzgadniacz faz typu UF001 jest urządzeniem przenośnym umożliwiającym stwierdzenie braku lub zgodności faz między punktami przyłączeniowymi dwóch VPIS. Uzgadnianie faz należy wykonać w następujący sposób:

 • sprawdzić poprawność działania elementów optycznych uzgadniacza poprzez przyłączenie przewodów do zainstalowanego i wskazującego obecność napięcia wskaźnika – uzgadniacz powinien wskazać obecność napięcia
 • odłączyć przewód z gniazda N wskaźnika i dołączyć go do gniazda L1 wskaźnika drugiego układu

Świecenie elementu optycznego (lampki neonowej) informuje o „niezgodności faz” czyli, że przesunięcie fazowe między napięciami fazowymi przekracza 100. Brak sygnału optycznego informuje o „zgodności faz”, czyli przesunięcie fazowe między napięciami fazowymi jest mniejsze niż 300.

UWAGA: W obszarze kątów fazowych 100 do 300 wskazania mogą być niejednoznaczne.

RYSUNKI TECHNICZNE

Generuj kartę katalogową (beta):