X

UP 500 - tyrystorowy układ przeciwprzepięciowy

Zastosowanie:

Układ przeciwprzepięciowy UP 500 łączy się równolegle z zaciskami chronionego dławika. Gdy napięcie na zaciskach przekroczy 500 V, układ wyzwalający UW załącza urządzenie, które rozładowuje energię zgromadzoną w polu magnetycznym dławika.

Budowa:

Układ przeciwprzepięciowy UP 500 zbudowany jest z elektronicznego układu wyzwalającego UW oraz podłączonych szeregowo tyrystora mocy, układu diod oraz rezystora tłumiącego.

Dane techniczne:

Napięcie zadziałania 500 V
Wytrzymałość na udar prądu 8000 V

Znamionowe napięcie izolacji:

obwodu głównego

obwodu pomocniczego

 

4000 V

500 V

Napięcie probiercze izolacji:

między obwodem głównym, a metalową podstawą

między obwodem głównym, a obwodem pomocniczym

między obwodem pomocniczym, a metalową podstawą

 

18,5 kV, 50 Hz/1 min

18,5 kV, 50 Hz/1 min

500 V, 50 Hz/1 min

 Stopień ochrony IP 00
 Dopuszczalna temperatura otoczenia +5°C + 40°C
 Pozycja pracy pionowa
 Masa 22 kg

ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Pobierz kartę katalogową:

Pobierz deklarację zgodności:

Generuj kartę katalogową (beta):