X

US 72,5 - 123 kV - uziemniki napowietrzne

Zastosowanie:

Uziemniki stosuje się do uziemiania odłączonych sekcji podstacji energetycznych. Uziemniki typu US są urządzeniami do instalowania na wolnym powietrzu. Mogą być dostarczane jako jednokolumnowe, wolno stojące urządzenia uziemiające lub jako uziemniki nabudowane na podstawę odłączników typu ONE. Uniwersalna konstrukcja uziemników typu US pozwala również na zamontowanie ich do odłączników znajdujących się na podstacji.

Konstrukcja:

Elementem nośnym uziemnika jest podstawa wsporcza, do której poprzez płytę mocującą przytwierdzony jest izolator wsporczy. Podtrzymuje on styk główny uziemnika oraz zaciski wysokiego napięcia przystosowane do przyłączy płaskich lub sworzniowych (opcja). Ramię uziemnika jest połączone na stałe z uziemioną ramą giętkim połączeniem.

W pozycji otwartej nóż uziemnika jest ustawiony wzdłuż ramy wsporczej. Wszystkie elementy uziemnika są zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych części stalowe, które mogą ulegać korozji są cynkowane ogniowo.

Działanie:

Uziemnik może sterowany indywidualnie lub w zestawie trzech uziemników. Konstrukcję cięgieł napędowych wykonano w taki sposób, że punkt martwy jest osiągany przed osiągnięciem przez mechanizm pozycji krańcowej. Dzięki temu zapobiega się przypadkowemu otwarciu lub zamknięciu uziemnika (np. podczas wibracji spowodowanych trzęsieniem ziemi, zwarciami itp.).

Energia potrzebna do zamknięcia uziemnika jest przekazywana do wału uziemnika poprzez cięgno, powodując ruch styków uziemnika do góry. W pozycji zamkniętej palce styków spoczywają z naprężeniem wstępnym na ograniczniku.

Napęd:

Uziemnik trójbiegunowy potrzebuje jednego napędu – ręcznego bądź silnikowego. Napęd jest przymocowany do konstrukcji wsporczej, do której jest zamocowany uziemnik. Dla jednostek instalowanych wyżej możliwe jest zamontowanie napędu wraz z odpowiednim wałem napędowym tak, aby był on dostępny z poziomu gruntu.

Blokady:

Napęd silnikowy może być blokowany elektrycznie. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to napęd może być wyposażony w blokujący elektromagnes, który zapobiegnie każdej operacji napędu ręcznego lub awaryjnemu uruchomieniu napędu silnikowego bez uprzedniego sygnału ze sterowni. Umożliwia to centralny dozór nad wszystkimi operacjami ręcznymi uziemników w całej podstacji.

Konserwacja:

Ze względu na staranny dobór materiałów oraz stałe smarowanie uziemniki praktycznie nie potrzebują konserwacji. Przeglądy są głównie ograniczone do sprawdzenia elementów wystawionych na działanie wpływu atmosfery. W normalnych warunkach klimatycznych przeglądy wykonuje się raz na 5 lat.

Zgodność z normami:

Uziemniki typu US spełniają wymagania standardów IEC 62271-102; IEC 60694 oraz większości innych norm narodowych. Urządzenia dostępne są dla napięć od 72,5 kV do 123 kV.

Dane techniczne:

 

PARAMETR

WARTOŚĆ

WARTOŚĆ

1

znamionowe napięcie robocze

72,5 kV

123 kV

2

prąd szczytowy

125 kA

125 kA

3

prąd zwarciowy (1 s.)

31,5 kA

31,5 kA

4

napięcie probiercze dla izolacji 50 Hz

140 kV

230 kV

5

trwałość mechaniczna

2000 cykli

2000 cykli

6

waga

76 kg

100 kg

7

napęd: ręczny | silnikowy

NSO 110 | NRO 110

NSO 110 | NRO 110

RYSUNKI TECHNICZNE:

Napęd ręczny do uziemnika US
Wymiary

ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Deklaracje zgodności:

Pobierz kartę katalogową:

Generuj kartę katalogową (beta):