X

ZZS-07 - zespół

Zastosowanie:

Zespół ZZS-07 przeznaczony jest do nadzoru pól w rozdzielnicach średnich napięć. W zależności od wykonania, urządzenie dedykowane jest następującym polom: pole linii zasilającej, pole liniowe (odpływowe), pole łącznika szyn, pole transformatora SN, pole pomiarowe, pole silnika asynchronicznego, pole automatyki SZR.

Działanie i podłączenie:

W urządzeniu wykorzystano mikroprocesory pomiarowe produkowane dla potrzeb przemysłu energetycznego. Analizują one na bieżąco parametry napięć i prądów wejściowych, wyniki pomiarów przekazują do procesora głównego. W procesorze wpisany jest algorytm działania danego zabezpieczenia i podejmowana decyzja o sposobie reakcji na przekroczenie zadanych parametrów. Na tylnej ściance obudowy umieszczone są złącza pomiarowe, wejścia sterujące oraz wyjścia przekaźnikowe urządzenia. Wejścia prądowe są wykonane jako śrubowe, pozostałe to złącza szybkie typu WAGO. Panel sterujący wyposażony jest w złącze USB do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.

Dane techniczne:

PARAMETR

WARTOŚĆ

pobór mocy max. (pobudzone przekaźniki):

18 VA

napięcie zasilania

87-250 VAC, 90-280 VDC

temperatura pracy

-5°C - +40°C

temperatura składowania

-25°C - +75°C

Obwody wejściowe:

PARAMETR

WARTOŚĆ

znamionowy prąd pomiarowy

5 A

znamionowe napięcie pomiarowe

100 V

znamionowy prąd ziemnozwarciowy

1 A - Ferranti |5 A - Holmgreen

znamionowe napięcie ziemnozwarciowe

100 V

Obudowa metalowa przystosowana do montażu na drzwiach pola rozdzielnicy:

  • szerokość: 180 mm
  • wysokość: 230 mm
  • głębokość: 100 mm
  • masa: 3,3 kg

Kody ANSI dla ZZS-07:

FUNKCJA (ZABEZPIECZENIE)

KOD ANSI

L

Z

S

T

P

M

nadprądowe fazowe (3 grupy nastaw)

50/51

x

x

x

x

x

nadprądowe ziemnozwarciowe I0

51N

x

x

x

x

x

nadprądowe ziemnozwarciowe kierunkowe

67N

x

admitacyjne/kondukcyjne/susceptacyjne

67N

x

podprądowe fazowe

37

x

przeciążeniowe cieplne

49/51

x

x

x

x

x

asymetria prądów

46

x

x

lokalna rezerwa wyłącznikowa

50BF

x

x

x

x

x

automatyka SPZ (3-krotna)

79

x

kierunkowe Po

32N/67

x

podnapięciowe

27

x

x

x

x

x

x

nadnapięciowe

59

x

x

x

x

x

x

nadnapięciowe ziemnozwarciowe U0

59N

x

x

x

x

podczęstotliwościowe

81U

x

przedłużony czas rozruchu

48

x

blokada wirnika

51LR/50S

x

ograniczenie liczby rozruchów

66

x

załączenie na zwarcie

50HS

x

termostat, Buchholz (po 2 grupy nastaw)

26/62

x

KONTROLA I STEROWANIE

pamięć zdarzeń

30

x

x

x

x

x

x

wyświetlanie inf./komunikatów

86

x

x

x

x

x

x

kontrola napięcia sterującego

x

x

x

x

x

x

sumaryczny prąd wyłącznika

x

x

x

x

x

x

samoczynne częst. odc. (SCO), 2 grupy

x

x

zabezpieczenie szyn ZS

x

x

x

x

x

X - typ zabezpieczenia:

L- liniowe; Z - zasilające; S– łącznika szyn (sprzęgło); T- transformatorowe; P– pomiarowe; M– silnikowe

y - napięcie sterujące:

110 VAC/DC, 220 VAC/DC

Generuj kartę katalogową (beta):