X

UP 500 - tyrystorowy układ przeciwprzepięciowy
LP-1 - łącznik pomocniczy
Kontaktronowy układ separacji szyny zasilającej
NW2 3-A00-02 - blokada elektromagnetyczna
PB-1, PB-2 - podstawy bezpiecznikowe
PBLDC - przekaźnik blokady łączeniowej prądu stałego
WK 5/10 - wyłącznik krańcowy