X

OWEL - odłącznik sieczny wnętrzowy prądu stałego
OWPS - odłącznik obrotowy wnętrzowy prądu stałego
OKT - Odłącznik Kablowo Tyczkowy
UWPS - uziemiacz wnętrzowy prądu stałego
NRT-EL 3,6/3600 - rozłącznik trakcyjny napowietrzny
NRTU - napowietrzny rozłącznik trakcyjny
NOT 1-01 - napowietrzny odłącznik trakcyjny
ODEL - odłączniki dachowe
OLEL - odłączniki lokomotywowe
OG1 - odłącznik wnętrzowy
ONR - odłącznik nożowy ręczny
SPS - zestyk mocy do aparatów prądu stałego
OWUS - odłącznik wnętrzowy prądu stałego z uziemnikiem
PWNS 2/6 - przełącznik wnętrzowy z napędem silnikowym
BWS - styki