X

NR-1 - napęd ręczny z blokadą elektromagnetyczną NW-2
NR-3 - napęd ręczny wnętrzowy
NRWO-4 - napęd ręczny wnętrzowy obrotowy
NSN 230/24- napowietrzny silnikowy napęd trakcyjny
NRN - napęd ręczny napowietrzny
NSN 24-2 - napęd silnikowy napowietrzny
NSNr - napęd silnikowy ramienny