MCL-WS-01 - wskaźnik sygnalizacyjny

Zastosowanie:

Sygnalizator świetlny typu MCL-WS-01 składa się z panelu czołowego i obudowy metalowej. Na panelu czołowym umieszczone są:

  • lampki neonowe sygnalizacyjne 
  • gniazda kontrolne
  • śruby mocujące M4
  • Na obudowie w tylnej części sygnalizatora umieszczona są:
  • kostka przyłączeniowa
  • śruba uziemniająca M4

Sygnalizator do izolatorów wsporczych sygnalizacyjnych należy połączyć przewodem min. 0,5 mm2 o wytrzymałości elektrycznej izolacji 750 V, łącząc odpowiednie fazy z odpowiednimi zaciskami kostki przyłączeniowej. 

Przewód uziemiający należy podłączyć do śruby M4 w tylnej części obudowy. Gwarancją bezpiecznej i prawidłowej pracy sygnalizatora jest pewność połączeń elektrycznych a zwłaszcza jakość podłączenia przewodu uziemiającego.

Rysunki techniczne:

ZPAEiI ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Deklaracje zgodności: