X

Napęd ręczny obrotowy NRWO-4

Zastosowanie:

Napęd typu NRWO-4 jest przeznaczony do zamykania i otwierania odłączników, rozłączników, uziemników typu OWEL, RW oraz różnych innych aparatów w wykonaniu wnętrzowym, na napięcie do 36 kV.

Zalety:

 • prosta budowa
 • łatwość sprzęgania z odłącznikiem
 • duża trwałość i niezawodność
 • sygnalizacja stanu aparatu
 • duży wybór wyposażenia (blokady elektromagnetyczne i łączniki sygnalizacyjne)

Budowa:

Pod względem konstrukcji napęd jest czworobokiem przegubowym w układzie korbowo - wahaczowym. Składa się z dźwigni ręcznej, wygiętego w łuk cięgna, podwójnej dźwigni przyspawanej do wału zakończonego z jednej strony moletem oraz dwóch ścianek bocznych, pomiędzy którymi jest umieszczony cały układ kinematyczny. Dźwignia ręczna zakończona jest uchwytem w postaci gałki. Na bocznej ściance znajduje się tuleja mocowań blokad. Przełącznik obwodów wtórnych jest ustawiony na wsporniku zamocowań na górnych krawędziach bocznych ścianek i jest sprzęgnięty z wałem napędu za pomocą mechanizmu przestawiającego ruchome styki łącznika.

Wyposażenie:

W skład wyposażenia napędu wchodzą poniższe części:

 • cięgno połączenia napędu z aparatem o długości 2000 mm (wyposażenie standardowe)
 • blokada mechaniczna (na życzenie odbiorcy)
 • blokada elektromagnetyczna typu BEX (na życzenie odbiorcy) na napięcie znamionowe 24/48/110/220 VDC oraz 110/125/230 VAC
 • blokada elektromagnetyczna typu NO5 (na życzenie odbiorcy) na napięcie 24/110/220 VDC
 • łącznik pomocniczy typu NO2 (na życzenie odbiorcy)
 • konstrukcja łącznika oparta na obrotowych stykach podwójną przerwą izolacyjną:
  • napięcie znamionowe 220V AC/ DC
  • prąd nominalny 10A
  • liczba obwodów 12 (6z, 6r)

Oznaczenia i wykonania:

Oznaczenie poszczególnych wersji składa się z kilku zespołów literowo cyfrowych. Poszczególne grupy liter oznaczają wyposażenie dodatkowe napędu. Istnieją dwa podstawowe napędu:

 • napęd do odłączników i rozłączników OWEL, RW
 • napęd do uziemników UWS, UWA
NRWO4 L / P BE (220 AC) PSO (12)
Napęd NRWO4 do odłączników OWEL, rozłączników RW i uziemników UWS, UWA

L - cięgno napędowe znajduje się po lewej stronie

P - cięgno napędowe znajduje się po prawej stronie

BE - blokada elektromagnetyczna typu BEX

NO5 - blokada elektromagnetyczna typu NO5

BM - blokada mechaniczna

PSO - przełącznik obwodów wtórnych typu PSO (ilość styków 12; 10; 8; 6)

NO2 -  przełącznik obwodów wtórnych typu NO2

Rysunki techniczne:

Deklaracja zgodności:

Pobierz kartę katalogową:

Generuj kartę katalogową (beta):