X

OG1 - odłącznik wnętrzowy

Zastosowanie:

Odłączniki wnętrzowe typu OG1 stworzone są do stosowania w elektrowozach szynowych (np. typu EU07) na napięcie do 3,6 kV. Przeznaczone są do załączania i wyłączania obwodów elektrycznych, w stanie bezprądowym. W stanie przełączenia uziemienia stwarzają bezpieczną, widoczną przerwę izolacyjną w powietrzu, przez co spełniają wymagania odnośnie norm dla odłączników.

Budowa:

Odłączniki typu OG1 mają konstrukcję sieczną. Podstawę odłącznika stanowi rama stalowa, wykonana z prętów kwadratowych. Rolę izolatorów pełni izolacja termokurczliwa, wykonana w warunkach wysokich temperatur, a izolację międzybiegunową stanowi przerwa powietrzna. Styki stałe odłącznika wykonane są z dwóch płaskowników miedzianych pokrytych srebrem, spięte ze sobą za pomocą sprężyn talerzowych, mocowane z uchwytem stykowym, wykonanym z płaskownika mosiężnego pokrytego srebrem. Całość zamontowana jest na wsporniku izolowanym.

Styki uziemnika zamontowane są na nieizolowanym wsporniku podstawy odłącznika. Styki ruchome wykonane są z płaskownika miedzianego posrebrzonego, mocowane z uchwytem stykowym w całości i mocowane do izolowanego wału ruchomego. Wał ruchomy odłącznika za pomocą zamocowanej dźwigni manewrowej wykonuje obrót 90 stopni. Odłączniki OG1 mogą być montowane w różnych pozycjach: poziomej, pionowej lub sufitowej.

Odłącznik OG1 może być manewrowany za pomocą napędu ręcznego, elektrycznego lub pneumatycznego. Na podstawie odłącznika znajduje się zacisk uziomowy ze śrubą M12x40. Odłączniki są wyposażane w łączniki pomocnicze sprzężone z aparatem na wale napędowym. Liczba styków łącznika pomocniczego wynosi (2xNO 3xNC).

Zalety:

  • modułowa budowa (łatwość zmiany konfiguracji)
  • ­współpraca z różnymi napędami (ręczne, elektryczne, pneumatyczne)
  • ­zamiennik do dawniej stosowanych odłączników (zgodność otworów montażowych podstawy
  • ­dostosowanie do wymagań Polskiej Energetyki

Przygotowanie konstrukcji do montażu odłącznika:

Odłączniki typu OG1 powinny uwzględniać zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych doziemnych, a sama konstrukcja powinna mieć odpowiednią sztywność. Podstawę odłącznika należy wstępnie przykręcić w trzech miejscach śrubami M12, a następnie ewentualnie podłożyć podkładki pod podstawę dla wyrównania płaszczyzny konstrukcji wsporczej. Punkty styczności konstrukcji wsporczej z podstawą odłącznika powinny leżeć w jednej płaszczyźnie.

Warunki pracy:

Odłączniki są przystosowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach klimatu umiarkowanego, w temperaturze otoczenia od −15°C do +40°C. Instalowanie aparatów w innych warunkach środowiskowych wymaga uzgodnienia z producentem.

Dane techniczne:

PARAMETR

WARTOŚĆ

napięcie znamionowe izolacji

3,6 kV

prąd znamionowy toru głównego

1000 A

prąd znamionowy toru uziemiającego

400 A

prąd zwarciowy

10 kA

trwałość mechaniczna

2000 cykli

masa:

  • OG1-2
  • OG1-3
  • OG1-4
  • 32,5 kg
  • 37,5 kg
  • 40 kg

RYSUNKI TECHNICZNE:

Wymiary OG1-3

ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Deklaracje zgodności:

OG1

Pobierz kartę katalogową:

OG1

Generuj kartę katalogową (beta):