X

RG3 - rozłącznik transformatorowy

Zastosowanie:

Rozłącznik transformatorowy wnętrzowy typu RG3 przeznaczony jest do stosowania w rozdzielnicach kopalnianych na napięcie do 7,2 kV do załączania i wyłączania prądów biegu jałowego transformatora zbudowanego w stacji transformatorowej stosowanej w górnictwie. W stanie otwarcia rozłącznika między stykami powstaje bezpieczna przerwa izolacyjna.

Zalety:

  • prosta obsługa
  • niewielkie wymiary gabarytowe
  • wysokie wartości parametrów technicznych
  • możliwość rozbudowy aparatu o napęd o ruchu posuwistym lub obrotowym
  • możliwość współpracy z napędem ręcznym NR1-01 oraz napędem silnikowym NS-EL 30-03
  • możliwość montażu napędu po dowolnej stronie aparatu
  • zamiennik za rozłącznik typu RK-3, OKR i EDJAN-562

Dane techniczne:

znamionowe napięcie robocze 7,2 kV
częstotliwość znamionowa 50 Hz
znamionowy prąd ciągły 630 A
znamionowy prąd łączeniowy biegu jałowego transformatora 5 A
prąd szczytowy wytrzymywany 40 kA
prąd zwarciowy wytrzymywany 1 s. 16 kA

napięcie probiercze (50 Hz) dla izolacji:

doziemnej i międzybiegunowej

międzyzaciskowej

 

20 kV

23 kV

udarowe napięcie probiercze dla izolacji:

doziemnej i międzybiegunowej

międzyzaciskowej

 

60 kV

70 kV

masa 24 kg
trwałość mechaniczna 2000 cykli

Budowa i zasada działania:

Rozłącznik typu RG3 posiada konstrukcję sieczną. Tor prądowy rozłącznika zamocowany jest do 3 izolatorów komorowych. Rozłącznik składa się z dwóch styków stałych (górnego i dolnego), styków ruchomych oraz noży opalnych. Do styków stałych doprowadza się przewody i mocuje śrubami M12. W momencie otwierania aparatu styki ruchome opadają, a noże opalne gaszą powstały łuk elektryczny.

RYSUNKI TECHNICZNE:

ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Deklaracje zgodności:

Pobierz kartę katalogową:

Generuj kartę katalogową (beta):